12 ZPŮSOBŮ, JAK OMEZIT RIZIKO RAKOVINY

Nepřímý kouř

icon-tobaccoUdržujte doma nekuřácké prostředí. Podporujte nekuřáckou politiku na svém pracovišti.

Pasivní kouření v práci a doma s sebou nese nemoci, kterým lze předejít, včetně rakoviny. Přehled zdraví škodlivých účinků užívání tabáku a vdechování nepřímého kouře je znázorněn na obrázku 1.

Častým místem pasivního kouření může být domov. V Evropě existují v souvislosti s přijímáním zákazů kouření doma rozdíly, přičemž prevalence nekuřáckých domácností v jednotlivých zemích se pohybuje od 31 % po více než 90 %. Je žádoucí větší ochrana před nepřímým kouřem, které lze dosáhnout tím, že kuřáci i nekuřáci zakáží kouření u sebe doma a v autech.

V evropských zemích, v nichž je stále dovoleno kouřit na pracovišti, je nejlepší možností, jak zajistit stejnou a úplnou ochranu všech pracujících před nepřímým kouřem, přijetí komplexních zákazů kouření, které vymezuje článek 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. V doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí, jež vychází z článku 8 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, se členské státy nabádají k zavedení nekuřáckého prostředí na vnitřních veřejných místech a pracovištích a ve veřejné dopravě. Míra komplexnosti a vynucování uvedených zákazů se v jednotlivých zemích liší.

Obrázek 1: Zdravotní následky užívání tabáku a vdechování nepřímého kouře.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Zdroj: Upraveno podle zprávy The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA, Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, Státní středisko pro prevenci chronických onemocnění a podporu zdraví, Úřad pro kouření a zdraví, Atlanta, Georgie, 2014, se svolením Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA.