12 ZPŮSOBŮ, JAK OMEZIT RIZIKO RAKOVINY

Screening

icon-screeningÚčastněte se organizovaných screeningových programů zaměřených na:

  • rakovinu tlustého střeva a konečníku (muži a ženy)
  • rakovinu prsu (ženy)
  • rakovinu děložního čípku (ženy).

Některé typy nádorových onemocnění lze zjistit a léčit, než se objeví jejich příznaky. U lidí, kteří nemají žádné příznaky, se kontrola toho, zda nemají rakovinu nebo potíže, jež k rakovině mohou vést, nazývá screening. Hlavním cílem screeningu rakoviny je zabránit úmrtí na toto onemocnění. Díky screeningu lze také uplatnit metody léčby, jež jsou pro organismus méně náročné, pokud je rakovina odhalena dostatečně brzy. U některých typů nádorových onemocnění, například u rakoviny děložního čípku, tlustého střeva a konečníku, může screening dokonce zabránit rozvinutí rakoviny.

V Evropské unii se screening doporučuje u rakoviny tlustého střeva, konečníku, prsu a děložního čípku, a to v případech, kdy se nabízí v rámci organizovaného programu s odpovídajícími zdroji k zajištění vysoké kvality. Ve většině zemí Evropské unie je v současnosti zaveden organizovaný screening rakoviny prsu a v mnohých je dostupný organizovaný screening rakoviny tlustého střeva, konečníku a děložního čípku. Více informací o organizovaných programech získáte klepnutím zde.

Odborníci zpracovali komplexní pokyny, které postihují všechny aspekty screeningu rakoviny tlustého střeva, konečníku, prsu a děložního čípku, a Evropská komise je zveřejnila. Tyto evropské pokyny poskytují hlavní zásady a podrobné protokoly, normy a doporučení, které, jsou-li dodržovány, zajistí poskytování vysoce kvalitních screeningových služeb obyvatelstvu. Více informací o dosažení kvality při screeningu rakoviny získáte klepnutím zde.

Jestliže byste se chtěli zúčastnit screeningu rakoviny, ale nejste si jisti, zda ve vaší zemi existuje příslušný program, obraťte se na ministerstvo zdravotnictví.