12 ZPŮSOBŮ, JAK OMEZIT RIZIKO RAKOVINY

Tabák

icon-tobaccoNekuřte. Neužívejte žádnou formu tabáku.

Tabák je celosvětovou hlavní příčinou nemocí a úmrtí, kterým lze předejít.

Je hlavní příčinou rakoviny. Kouření je nejškodlivější formou užívání tabáku a nemoci související s tabákem představují největší zátěž. Na následky kouření cigaret zemře více než polovina dlouhodobých kuřáků.

Každý rok způsobí užívání tabáku po celém světě asi 6 milionů úmrtí a hospodářské škody, které přesahují půl bilionu dolarů. Nedojde-li k rychlému provedení Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, zabije tabák v tomto století na 1 miliardu lidí. V Evropě určuje pravidla, jimiž se řídí výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků, směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU), jejímž záměrem je harmonizovat rozdíly v kontrole tabáku mezi jednotlivými zeměmi, a lépe tak chránit veřejné zdraví obyvatel.

Přehled škodlivých účinků tabáku na zdraví je znázorněn na obrázku 1.

Obrázek 1: Zdravotní následky užívání tabáku a vdechování nepřímého kouře.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Zdroj: Upraveno podle zprávy The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA, Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, Státní středisko pro prevenci chronických onemocnění a podporu zdraví, Úřad pro kouření a zdraví, Atlanta, Georgie, 2014, se svolením Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA.