U lidí, kteří většinou jedí potraviny rostlinného původu (zeleninu, luštěniny a nezpracované obilniny), je riziko vzniku rakoviny v porovnání s lidmi s nízkým příjmem rostlinných potravin odhadem asi o 11 % nižší. Součástí životního stylu těchto lidí bývá zdravé stravování, normální tělesná hmotnost a pohybová aktivita a je obtížné účinky těchto nezávislých faktorů oddělit. Největší zdravotní přínos má zdravý životní styl (více informací o zdravé tělesné hmotnosti, pohybové aktivitěalkoholu je k dispozici zde).