BeskrivningOmständigheter vid exponeringTumördrabbade områden (eller typer) för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människor

Polycykliska aromatiska kolväten är ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material.
De mest allmänt undersökta polycykliska aromatiska kolvätena är bens[a]pyren.

Vanliga källor till polycykliska aromatiska kolväten i omgivningsluft utgörs bland annat av följande:

  • Källor utomhus, såsom avgaser från motorfordon (särskilt från dieselmotorer), industriutsläpp och skogsbränder.
  • Källor inomhus, såsom uppvärmning och matlagning med trä, kol eller annan biomassa i bostäder och kommersiella byggnader, samt tobaksrök.

Källor till polycykliska aromatiska kolväten i kosten:

  • Grillat/stekt och rökt kött.
  • Rostade, bakade och friterade livsmedel (tillagning vid hög temperatur).

Polycykliska aromatiska kolväten finns också i vissa läkemedelsprodukter baserade på stenkolstjära som appliceras på huden.

  • Lungor
  • Hud