Tabak a tabakový dym obsahujú mnohé látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu (používa sa pojem „karcinogény“) u laboratórnych zvierat a ľudí. Niektoré karcinogény sú prirodzenou súčasťou samotnej tabakovej rastliny a niektoré vznikajú pri horení tabaku alebo počas jeho spracovania, sušenia, zrenia alebo skladovania, mohli by sme uviesť napríklad benzén, formaldehyd a nitrosamíny špecifické pre tabak. Počet a množstvo karcinogénov sa môže líšiť v rámci krajín a medzi krajinami v závislosti od tabakových výrobkov. Určité druhy bezdymových tabakových výrobkov možno vyrábať s obmedzenou koncentráciou nitrosamínov špecifických pre tabak, ktoré sú jednými z hlavných karcinogénov v tabakových výrobkoch. Stále užívanie tabaku, a teda stále vystavenie látkam spôsobujúcim rakovinu, môže viesť k rozvoju rakoviny.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikovala niektoré chemické látky zistené v tabaku a v tabakovom dyme ako ľudské karcinogény (tabuľka č. 2). Na obrázku č. 3 sú zdôraznené niektoré hlavné látky prítomné v tabakovom dyme, ktoré spôsobujú rakovinu u laboratórnych zvierat a ľudí.

Obrázok č. 3: Niektoré látky spôsobujúce rakovinu v tabakovom dyme

Zdroj: IARC