Nie. Fajčiari vodnej fajky vdychujú toxické látky, ktoré sa uvoľňujú zo spaľovaného tabaku (často s príchuťou) a z uhlíkov použitých na rozpálenie tabaku, ako aj sekundárny tabakový dym. Vo všeobecnosti fajčia fajčiari vodnej fajky menej často, ale intenzívnejšie ako fajčiari cigariet. Posedenie pri fajke zvyčajne trvá dlhšie (20 až 90 minút), takže fajčiari sú tabakovému dymu vystavení dlhší čas. Fajčiari vodnej fajky majú tiež sklon vdychovať dym hlboko do pľúc, čo je spôsobené väčšou silou potrebnou na natiahnutie vzduchu cez vodu. Vďaka chladivému účinku v dôsledku prechodu tabakového dymu cez vodu môže dôjsť k viacerým potiahnutiam, a teda aj k zvýšenej inhalácii karcinogénov prítomných v dyme. Prechádzaním dymu cez vodu sa neodfiltrujú toxické látky prítomné v tabakovom dyme. Vodné fajky sú známe aj pod inými názvami, ako napríklad šiša, huka, nargilé alebo kalián. Príklad je uvedený na obrázku č. 4.

Obrázok č. 4: Vodná fajka, známa tiež ako šiša, huka, nargilé alebo kalián

Obrázok č. 4: 

Vodná fajka, známa tiež ako šiša, huka, nargilé 

alebo kalián

Zdroj: © danck - iStockphoto.com.