Ak ste pre niekoho vzor, skutočnosť, že fajčíte, pravdepodobne ovplyvní fajčenie ďalších ľudí vo vašom okolí. Ak človek fajčí, je pravdepodobnejšie, že uňho doma možno budú fajčiť aj iní ľudia, najmä mladí ľudia ovplyvnení rodičmi a súrodencami.

Lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci sú vzory pre svojich pacientov a ak fajčia, vysielajú svojim pacientom protirečivý signál. Zdravotnícki pracovníci by preto mali byť povzbudzovaní a podporovaní, aby prestali užívať tabakové výrobky a podporovali nefajčiarsku kultúru.