K dispozícii sú viaceré možnosti, ako pomôcť ľuďom prestať užívať bezdymové tabakové výrobky alebo pokračovať v abstinencii; zatiaľ sa nevymedzila uprednostňovaná metóda.

V jednej štúdii sa zistilo zvýšenie miery abstinencie po 6 mesiacoch terapie vareniklínom o približne 60 % v porovnaní s užívateľmi bezdymových tabakových výrobkov, ktorí nepodstúpili žiadnu terapiu. Ako sa ukázalo, behaviorálna podpora zvyšuje miery abstinencie u užívateľov bezdymových tabakových výrobkov až do 6 mesiacov. Pravdepodobnosť skoncovania s fajčením možno zvýšiť súčasným využívaním telefonickej podpory s následnými krokmi. K tomu, aby človek prestal užívať bezdymové tabakové výrobky, môže prispieť aj vyšetrenie ústnej dutiny so spätnou väzbou o jej stave v kontexte dentálneho prostredia. Užívatelia bezdymových tabakových výrobkov, ktorí chcú so svojím zlozvykom prestať, by mali vyhľadať súvisiace poradenstvo u zdravotníckeho pracovníka s primeranou odbornou prípravou.