V súčasnosti nie sú známe údaje o ich bezpečnosti z dlhodobého hľadiska. Pri užívaní e-cigarety nedochádza k horeniu tabaku a vdychovaniu tabakového dymu ako v prípade fajčenia cigariet. Z užívania e-cigariet by preto malo vyplývať nižšie riziko ochorenia a úmrtia ako z fajčenia tabaku. Zavedením vhodných regulačných postupov sa obmedzia všetky potenciálne riziká užívania e-cigariet.

E-cigarety majú potenciál znížiť vysoký výskyt ochorení a úmrtí spôsobených fajčením tabaku, a to v prípade preorientovania väčšiny fajčiarov tabaku na užívanie e-cigariet a náležitého riešenia obáv v súvislosti s verejným zdravím.

Medzi tieto obavy patrí obava, že pre deti by mohli byť príchute e-cigariet lákavé, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k užívaniu týchto cigariet u mladých nefajčiarov či obava, že sa na označení na obale nevyjadruje obsah. Ďalej sem patrí obava z nenáležitého uvádzania e-cigariet na trh, ako aj obava, že sa v dôsledku užívania e-cigariet môže oslabiť úsilie o kontrolu tabaku, pretože by sa mohli používať na miestach, kde je fajčenie tabaku zakázané, alebo by sa nimi mohlo u fajčiarov podporovať fajčenie namiesto skoncovania s ním, čím by sa napokon opätovne normalizovalo užívanie tabaku v krajinách s pokročilým a úspešným úsilím o kontrolu tabaku.

Na preskúmanie opodstatnenosti týchto obáv je potrebný ďalší výskum.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.