Je viacero vecí, ktoré fajčiari môžu urobiť na zvýšenie svojej šance úspešne skoncovať s fajčením. Ako vyplýva z najlepšie podložených dôkazov, u osôb, ktoré využívajú kombináciu farmakologickej a behaviorálnej podpory, je štyrikrát väčšia pravdepodobnosť, že prestanú fajčiť, ako u osôb, ktoré nemajú žiadnu podporu. V prípade osôb, ktoré využívajú len jednu z týchto metód, je stále väčšia pravdepodobnosť, že prestanú fajčiť, ako u osôb, ktoré nevyužívajú žiadnu podporu.

Medzi najčastejšie využívané účinné farmakologické podporné stratégie patrí nikotínová substitučná terapia (NRT), bupropion, vareniklín a cytizín. V súčasnosti je cytizín dostupný len v strednej a vo východnej Európe. Ďalšie informácie o farmakologických možnostiach sú uvedené v tabuľke č. 3.

Behaviorálna podpora zahŕňa napríklad pomoc pri praktických stratégiách na zvládanie stresu, skoncovanie so závislosťou, usmernenie o používaní NRT a zvládanie túžby po cigarete a abstinenčných príznakov. Túto podporu možno poskytovať osobne alebo prostriedkami, ako sú telefón, systém textových správ mobilných telefónov alebo internet. Lekárnici, všeobecní lekári alebo iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu uľahčiť prístup k tomuto druhu podpory.

Ďalšie opatrenie, ktoré podporuje abstinenciu od fajčenia, je zaviesť nefajčiarsku domácnosť.