Áno. Škodlivé účinky tabaku sa zvyšujú vplyvom alkoholu, ako aj v prípade určitých povolaní, pri ktorých sú pracovníci vystavení ďalším látkam, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu [napr. radón alebo azbest. V prípade konzumácie alkoholu a fajčenia sa riziko rakoviny ústnej dutiny, hrtana, hltana a pažeráka značne zvyšuje so stúpajúcou konzumáciou alkoholu u fajčiarov. Fajčenie a pitie alkoholu vás vystavujú väčšiemu riziku rakoviny, ako keď len fajčíte.