Áno. Môžete tak znížiť svoje riziko rakovinového ochorenia, zdravotné prínosy však závisia od ďalších faktorov.

V akej miere sa riziko zníži, závisí od toho, či fajčiar kompenzuje zníženie príjmu nikotínu zmenou spôsobu fajčenia, napríklad hlbším vdychovaním alebo viacerými potiahnutiami. Ak človek využíva nikotínovú substitučnú terapiu (NRT) alebo inú terapiu tabakovej závislosti, a pritom sa sám usiluje obmedziť fajčenie cigariet, môže tak pomôcť zamedziť kompenzačnému fajčeniu a je teda pravdepodobnejšie, že vďaka tomu prestane úplne fajčiť. Najlepšie je stanoviť si cieľ na určitý čas úplne skoncovať s fajčením, keďže prestať fajčiť predstavuje najväčšie zdravotné prínosy. Skoncovanie s fajčením v akomkoľvek veku výrazne znižuje (v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa fajčenia nevzdali) riziko úmrtia na všetky významné ochorenia súvisiace s fajčením vrátane rakoviny.

Riziko rakoviny sa určuje nielen podľa obdobia, ako dlho osoba fajčila (t. j. počtu rokov), ale aj intenzity fajčenia (t. j. počtu cigariet vyfajčených za deň). Vplyv obdobia fajčenia na určenie rizika rakoviny sa považuje za väčší ako vplyv zníženia počtu cigariet vyfajčených za deň. V záujme zníženia rizika rakoviny je najlepšie prestať fajčiť.