Farmakologický výrobok

Typické zloženie a dávkovanie

Dostupnosť

Poznámky

Nikotínová substitučná terapia (NRT) pozostáva z výrobkov obsahujúcich nikotín, ktoré majú telu dodať nikotín vo forme, ktorá nezahŕňa fajčenie ani užívanie iných toxínov.

Existuje viacero rôznych foriem, ako sú napríklad 16-hodinové alebo 24-hodinové náplasti, z ktorých nikotín preniká do kože, 2 mg alebo 4 mg žuvačka, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg alebo 4 mg nikotínové pastilky, 2 mg tabletka pod jazyk, nosný sprej, inhalátor, ústne vrecúško a ústny sprej.

Dostupnosť v Európe je rôzna, zvyčajne sa však predávajú bez receptu alebo sú dostupné na lekársky recept.

  • Pri väčšine medikamentóznych skúšok sa využíval určitý druh behaviorálnej podpory.
  • Najlepšie je získať poradenstvo, ako skončiť s fajčením a zamedziť návratu k nemu.
  • Poradenstvo v rámci behaviorálnej podpory možno poskytovať osobne alebo pomocou prostriedkov, ako sú telefón, systém textových správ mobilných telefónov alebo internet.
  • Behaviorálna podpora môže byť účinná, keď sa poskytuje všetkými týmito prostriedkami, pokiaľ má jasnú štruktúru založenú na dôkazoch.
  • Väčšina osobnej podpory, ktorá bola preukázaná ako účinná, pozostávala z intenzívnej podpory poskytovanej odborne pripraveným profesionálom a tvorili ju viaceré skupinové alebo individuálne sedenia.
  • Existujú určité dôkazy, z ktorých vyplýva, že skupiny sú efektívnejšie než individuálna podpora.

Bupropion je atypické antidepresívum.

Typický postup je 300 mg denne počas 7 až 8 týždňov, pričom začiatok je jeden týždeň pred plánovaným dňom skoncovania s fajčením.

Bupropion je dostupný na lekársky predpis vo väčšine európskych krajín.

Vareniklín je medikament známy ako parciálny agonista.

Typický postup terapie je 1 mg denne, pričom začiatok je jeden týždeň pred plánovaným dňom skoncovania s fajčením a 2 mg denne počas 11 týždňov.

Vareniklín je dostupný na lekársky predpis vo väčšine európskych krajín.

Cytizín je tiež parciálny agonista.

Typická terapia trvá 4 týždne, pričom začiatok je jeden týždeň pred plánovaným dňom skoncovaním s fajčením a dávkovanie sa v priebehu času znižuje.

V súčasnosti má cytizín licenciu len v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy, kde je dostupný bez predpisu alebo na lekársky predpis. V budúcnosti sa predpokladá jeho používanie v západnej Európe, keďže boli podané žiadosti o licenciu na tento výrobok v ďalších krajinách vrátane Spojeného kráľovstva.