Odhaduje sa, že riziko rakoviny je približne o 11 % nižšie u ľudí, ktorí jedia potraviny najmä rastlinného pôvodu (zelenina, strukoviny, nespracované obilniny a zrnoviny), v porovnaní s ľuďmi s malým príjmom rastlinných potravín. Zvyčajne sa u konkrétneho jedinca vyskytuje viacero faktorov súvisiacich so životosprávou (napríklad zdravá strava a normálna telesná hmotnosť), a teda je zložité oddeliť ich nezávislé účinky. Najväčší zdravotný prínos možno dosiahnuť vedením zdravého životného štýlu (ďalšie informácie o telesnej hmotnosti, fyzickej aktivite, alkohole).