Vlastne nie. Zdravá strava, ktorá pomáha chrániť pred rakovinou, je podobná strave, ktorá sa odporúča na podporu zníženia rizika ostatných chronických chorôb, ako sú cukrovka či choroby srdca. Jediný rozdiel spočíva v tom, že na zníženie rizika rakoviny hrubého čreva sa odporúča vyhýbať sa spracovaným mäsovým výrobkom a obmedziť spotrebu červeného mäsa. V niektorých štúdiách sa uvádzala súvislosť medzi týmto faktormi a chorobou srdca, dôkazy o tom však nie sú také presvedčivé ako v prípade rakoviny hrubého čreva. Strava odporúčaná vyššie v texte je teda vhodná nielen na zníženie rizika rakoviny, ale aj na zníženie rizika ostatných chorôb. Neexistujú presvedčivé dôkazy, že určité potraviny (niekedy zavádzajúco nazývané „superpotraviny“) môžu samy osebe pomôcť pri znižovaní rizika rakoviny alebo iných chronických chorôb.