Govorilo se u prilog tome da neke hranjive tvari i drugi sastojci prehrambenih namirnica, kao što su selen, likopen i vitamin D, posebno štite od nekih vrsta raka, no za njihovu preporuku u sprečavanju raka potrebno je još dokaza. Intervencijskim studijama kojima su se ispitivali ti dodaci prehrani i ostale hranjive tvari nije se utvrdila nikakva korist, a katkad su pokazale neočekivanu štetu, osobito kada su se upotrebljavale visoke doze. Stoga se uzimanje dodataka prehrani za sprečavanje raka ne preporučuje. Najbolje je konzumirati obične prehrambene namirnice kojima će se osigurati sve potrebne hranjive tvari.

U nekim okolnostima dodaci prehrani mogu biti korisni, npr. folna kiselina kod žena koje planiraju trudnoću ili vitamina D kod osoba s rizikom od njegova manjka. O tome vas može savjetovati vaš liječnik.

Ako vam je rak već dijagnosticiran, nemojte uzimati nikakve dodatke prehrani a da se prvo ne savjetujete sa svojim liječnikom; za neke od njih pokazalo se da ometaju liječenje raka.