12 NAČINA ZA SMANJENJE RIZIKA OD RAKA

Duhan

icon-tobacco Nemojte pušiti. Ne uživajte duhanske proizvode.

Duhan je glavni uzročnik bolesti i smrti koje se mogu spriječiti na svijetu.

Duhan je glavni uzročnik raka. Pušenje je najštetniji način konzumiranja duhana kojim se uzrokuje najveći broj bolesti povezanih s konzumiranjem duhana. Pušenje dovodi do smrti više od polovine dugotrajnih konzumenata.

Konzumiranjem duhana uzrokuje se na čitavom svijetu svake godine približno šest milijuna smrtnih slučajeva i više od pola bilijuna dolara gospodarske štete. Ne provede li se ubrzano Okvirna konvencija o nadzoru nad duhanom (FCTC) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), duhan će u ovome stoljeću uzrokovati čak milijardu smrtnih slučajeva. U Europi se nedavno revidiranom Direktivom o duhanskim proizvodima (2014/40/EU) utvrđuju pravila kojima se kontrolira proizvodnja, ponuda i prodaja duhana i povezanih proizvoda. Njezin je cilj usklađivanje među zemljama u pogledu razlika u kontroli duhana, a time i bolja zaštita javnog zdravlja stanovništva.

Na slici 1. prikazan je pregled štetnih učinaka duhana na zdravlje.

Slika 1.: Zdravstvene posljedice uzročno povezane s konzumiranjem duhana i izloženošću pasivnom pušenju.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Izvor: uz dozvolu američkog Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi preneseno i prilagođeno iz izvješća načelnika službe za javno zdravlje pod naslovom The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress (Zdravstvene posljedice pušenja – 50 godina napretka); Atlanta, GA; U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health (Ured za pušenje i zdravlje Nacionalnog centra za sprečavanje kroničnih bolesti i unapređenje zdravlja američkog Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi), 2014.