12 NAČINA ZA SMANJENJE RIZIKA OD RAKA

Pasivno pušenje

icon-tobaccoNemojte dopustiti pušenje u svojem domu. Poduprite politiku nepušenja na radnom mjestu.

Izlaganje pasivnom pušenju na radnom mjestu i u kućanstvu povezano je s bolestima koje se mogu izbjeći, uključujući rak. Pregled štetnih zdravstvenih učinaka konzumiranja duhana i pasivnog pušenja prikazan je na slici 1.

Kućanstvo je često mjesto izlaganja pasivnom pušenju. U Europi postoje razlike u prihvaćanju zabrana pušenja u kućanstvima, a udio kućanstava bez duhanskog dima u raznim je zemljama u rasponu od 31 % do više od 90 %. Zaštita od pasivnog pušenja poželjna je, a ostvariva je na način da pušači i nepušači zabrane pušenje u svojim kućanstvima i automobilima.

U europskim zemljama u kojima je pušenje na radnom mjestu i dalje dozvoljeno, najbolja je mogućnost osiguravanja jednake i potpune zaštite radnika od pasivnog pušenja prihvaćanje sveobuhvatnih politika nepušenja, kako su zacrtane u članku 8. Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom (FCTC) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Preporukom Vijeća od 30. studenoga 2009. o okruženjima bez duhanskog dima, na temelju članka 8. FCTC‑a SZO‑a, tražilo se od država članica uvođenje okruženja bez duhanskog dima u zatvorenim javnim prostorima, na radnim mjestima i u javnom prijevozu. Razina obuhvatnosti i provedbe tih zabrana varira među zemljama.

Slika 1.: Zdravstvene posljedice uzročno povezane s konzumiranjem duhana i pasivnim pušenjem.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Izvor: uz dozvolu američkog Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi preneseno i prilagođeno iz izvješća načelnika službe za javno zdravlje pod naslovom The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress (Zdravstvene posljedice pušenja – 50 godina napretka); Atlanta, GA; U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health (Ured za pušenje i zdravlje Nacionalnog centra za sprečavanje kroničnih bolesti i unapređenje zdravlja američkog Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi), 2014.