Procijenjeno je da je rizik od raka kod osoba koje se hrane uglavnom prehrambenim namirnicama biljnog podrijetla (povrće, mahunarke, neprerađene žitarice i sjemenke) približno 11 % niži u usporedbi s osobama koje troše male količine prehrambenih namirnica biljnog podrijetla. Čimbenici načina života, kao što su zdrava prehrana, normalna tjelesna težina te tjelesna aktivnost, često su udruženi kod istih ljudi pa se njihovi pojedinačni učinci teško odvajaju. Najveće zdravstvene prednosti ostvaruju se zdravim načinom života (više informacija o zdravoj tjelesnoj težini, tjelesnoj aktivnosti i alkoholu).