Zapravo i ne. Zdrava prehrana kojom se pomaže u zaštiti od raka slična je onoj koja se preporučuje kao pomoć u smanjivanju rizika od ostalih kroničnih bolesti, kao što su šećerne i srčane bolesti. Jedina je posebna razlika ta što se za smanjenje rizika od raka crijeva preporučuje izbjegavanje mesnih prerađevina i ograničen unos crvenog mesa. U nekim su studijama ti čimbenici također povezani sa srčanom bolešću, no dokazi nisu toliko čvrsti kao za rak crijeva. Stoga je prethodno preporučena prehrana dobra ne samo za smanjivanje rizika od raka, nego i za smanjivanje rizika od drugih bolesti. Ne postoje čvrsti dokazi da određene prehrambene namirnice (koje se katkad obmanjujuće nazivaju „superhranom”) mogu same pomoći pri smanjivanju rizika od raka ili ostalih kroničnih bolesti.