12 NAČINA ZA SMANJENJE RIZIKA OD RAKA

Onečišćujuće tvari

Poštujte zdravstvena i sigurnosna uputstva na radnom mjestu kako biste se zaštitili od tvari koje uzrokuju rak.

U okolišu, a pod time se podrazumijeva i radno mjesto, nalazi se više tisuća umjetnih i prirodnih tvari među kojima neke mogu izazvati rak. Mnoge od tih tvari kemijski su spojevi.

Smanjenje izlaganja tvarima koje uzrokuju rak ovisi o kombinaciji vladinih mjera i politika kojima se građani štite od štetnih tvari te radnji i odgovornosti pojedinaca da slijede savjete. Za kontrolu kancerogenih kemijskih tvari koje se nalaze na radnom mjestu, općenito u okolišu ili u domovima potrebno je i jedno i drugo. Vlade moraju definirati politike i donijeti propise (npr. zaštitna ograničenja, sigurnosne zone i zabrane kemijskih tvari) te pratiti njihovo poštovanje. Proizvodnja i ostale industrije moraju svoje postupke prilagoditi kako bi bili u skladu s propisima, a poslodavci moraju osigurati mjere zaštite svojih radnika (npr. oprema za zaštitu na radu). Kao što se, na primjer, u europskoj Direktivi 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu navodi kako poslodavac redovito procjenjuje i upravlja rizikom izlaganja kancerogenim tvarima kako bi se izlaganje radnika spriječilo, na zahtjev obavještava nadležna tijela o broju izloženih radnika, preventivnim mjerama itd. te obavještava radnike ako se dogodi neuobičajeno izlaganje.

Zdravijem okolišu mogu doprinijeti i pojedinci, na primjer pomažući pri smanjivanju onečišćenja zraka manjom upotrebom automobila. Preporuka pojedincima za sprečavanje raka jest da na radnom mjestu poštuju zdravstvene i sigurnosne upute.

Osim toga važno je sljedeće: i. rak koji je prouzrokovan na radnom mjestu može se spriječiti, čime se naglašava da je zaštita na radu prijeko potrebna i radnici je moraju tražiti i prihvatiti; ii. na snazi su mnogi propisi kojima se smanjuje izlaganje mnogim tvarima koje uzrokuju rak, no još ima prostora za poboljšanja.