O kodeksu

Europski kodeks protiv raka inicijativa je Europske komisije za obavješćivanje građana o mjerama koje mogu poduzeti za sebe i svoje obitelji kako bi smanjili rizik od raka. Najnovije četvrto izdanje sadržava 12 preporuka koje većina ljudi može slijediti bez posebnih vještina ili savjetovanja. Što se više preporuka slijedi, to je manji rizik od nastanka raka. Procjenjuje se da bi se gotovo polovinu svih smrtnih slučajeva povezanih s rakom u Europi moglo spriječiti kada bi se slijedile preporuke.

Četvrto izdanje Kodeksa objavljeno je na ovom web-mjestu zajedno s Pitanjima i Odgovorima koji sadržavaju dodatne informacije o svakoj preporuci i povezanim aspektima prevencije raka. U tim su informacijama pojašnjeni rizici za pojavu raka navedeni u svakoj preporuci i dane pojedinosti o tome kako građani mogu zaštiti sebe i svoje obitelji.

Prvo izdanje Kodeksa objavljeno je u 1987. Od 2012. do 2013. onkolozi, znanstvenici i drugi stručnjaci iz cijele Europske unije radili su na četvrtom izdanju u okviru projekta koji je koordinirala Međunarodna agencija za istraživanje raka, uz financijsku potporu zdravstvenog programa EU-a. Pri izradi preporuka stručnjaci su uzeli u obzir najnovije raspoložive znanstvene spoznaje. Svi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi četvrtog izdanja pozvani su da rade samostalno i isključivo na temelju svojih stručnih mišljenja, neovisno o stajalištu bilo koje organizacije ili institucije. Osim toga, od stručnjaka je zatraženo da prijave sve stvarne ili moguće interese povezane s predmetom.

Stručnjaci su tijekom dvogodišnje multidisciplinarne suradnje uložili zajednički napor u okviru kojeg su radne skupine prikupile i pregledale odgovarajuće dokaze. Pri prepoznavanju i analizi odgovarajućih dokaza znanstvenu i tehničku podršku radnim skupinama osigurala je skupina epidemiologa s iskustvom u sistematičnom pregledu znanstvene literature. Svrha preporuka u Kodeksu i odgovarajući dokazi objašnjeni su u znanstvenim člancima koje su napisale radne skupine.

Tekst preporuka dogovorile su radne skupine u suradnji sa stručnjacima u području bihevioralnog istraživanja i komunikacija te dvojicom glavnih istraživača projekta, uzimajući u obzir činjenicu da je ciljana populacija šira javnost. Za neovisni znanstveni nadzor projekta i odobravanje preporuka bio je zadužen Znanstveni odbor sastavljen od iskusnih istraživača i vodećih stručnjaka u području prevencije raka u Europi. Znanstveno tajništvo pod zajedničkim vodstvom dvojice glavnih istraživača bilo je smješteno u Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees