12 NAČINA ZA SMANJENJE RIZIKA OD RAKA

Probir (zaštitni pregled)

icon-screeningSudjelujte u organiziranim programima za rano otkrivanje raka:

  • debelog crijeva (muškarci i žene)
  • dojke (žene)
  • vrata maternice (žene).

Određene se vrste raka mogu otkriti i liječiti i prije nego što izazovu simptome. Testiranje na rak, odnosno na uvjete koji mogu dovesti do raka, kod osoba koje nemaju simptome naziva se probir. Glavni cilj probira (zaštitne pretrage) raka jest sprečavanje smrti od raka. Probirom se, ako se rak otkrije dovoljno rano, može ujedno omogućiti primjena blažih načina liječenja. Kod nekih vrsta raka, kao što su rak vrata maternice i rak crijeva, probirom se može čak spriječiti i sama pojava raka.

U Europskoj uniji probir se preporučuje za rak crijeva, grudi i vrata maternice kada je dio organiziranog programa koji ima odgovarajuće resurse kojima se osigurava visoka kvaliteta. Organizirani programi probira raka grudi trenutačno postoje u većini zemalja Europske unije, a organizirani programi probira raka crijeva i vrata maternice dostupni su u mnogima od njih. Kliknite ovdje za više informacija o organiziranim programima.

Europska komisija objavila je sveobuhvatne smjernice koje su sastavili stručnjaci, a kojima su pokriveni svi aspekti probira raka crijeva, grudi i vrata maternice. U tim se Europskim smjernicama opisuju vodeća načela i detaljni protokoli, norme i preporuke kojima se, ako se poštuju, osigurava pružanje visokokvalitetne usluge probira stanovništvu. Kliknite ovdje za dodatne informacije o kvaliteti probira raka.

Ako želite sudjelovati u probiru raka, a niste sigurni postoji li takav program u vašoj zemlji, obratite se nadležnim tijelima za zdravlje.