Budući da većina prehrambenih namirnica sadržava barem nešto masti i šećera, možemo okvirno reći da na svakih 100 grama mase prehrambene namirnice bogate mastima sadržavaju više od približno 20 grama masti, a prehrambene namirnice bogate šećerom više od približno 15 grama šećera. Ti se podaci nalaze na deklaracijama većine visoko prerađenih i pakiranih prehrambenih namirnica. Među tim se podacima isto tako može provjeriti i sadržaj zasićenih masti u prehrambenim namirnicama (prehrambena namirnica s visokim sadržajem zasićenih masti sadržava više od 5 grama zasićenih masti u 100 grama prehrambene namirnice) .

Što više neka prehrambena namirnica sadržava masti i šećera, sadržava i više kalorija, a što više neka prehrambena namirnica sadržava kalorija u određenoj težini prehrambene namirnice (prehrambene namirnice bogate energijom), jednostavnije je pojesti je previše. Možete se voditi time da prehrambene namirnice bogate kalorijama sadržavaju u 100 grama mase više od približno 225 – 275 kalorija.