U Europskom kodeksu protiv raka opisane su mjere s pomoću kojih se može smanjiti rizik od nastanka raka. Što više preporuka možete slijediti, to će i vaš rizik od raka biti manji.

Međutim, nemaju svi ljudi jednake mogućnosti za smanjenje rizika. Na način života utječu socijalne i ekonomske okolnosti u kojima se ljudi rode i žive. Te okolnosti djelomično ovise o političkim, kulturnim i okolišnim čimbenicima koji nisu izravno pod nadzorom pojedinca.

Prevencija raka najuspješnija je kada se vladinim politikama i aktivnostima olakšava donošenje zdravih odluka i štiti građane od uzročnika raka.

Primjerice, potrebno je više politika kojima bi se otežala kupovina i pušenje duhana, a omogućila fizička aktivnost i zdrava prehrana. Za daljnje smanjenje onečišćenja zraka potrebna je provedba i jačanje propisa.

Pojedinci, zdravstveni stručnjaci, društva za borbu protiv raka i lokalne zajednice trebali bi zajedno poticati i podupirati politike i aktivnosti kojima se olakšava donošenje zdravih odluka i stvara okruženje u kojem se ljudima pomaže da izbjegnu rak i dožive zdravu starost.