Έχει αποδειχθεί ότι διάφορα επαγγέλματα και συγκεκριμένες χημικές ουσίες που βρίσκονται στον χώρο εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων καρκίνων. Παρατίθενται ορισμένες από τις πιο σημαντικές καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια:

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα επαγγέλματα στα οποία έχουν διαπιστωθεί υψηλότερα ποσοστά καρκίνου. Σε ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα, οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες που προκαλούν τον καρκίνο είναι γνωστές, σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα στα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί σαφώς οι αντίστοιχες ουσίες.

Πίνακας 1: Επαγγέλματα που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο

Επάγγελμα ή κλάδος

Θέσεις (ή μορφές) όγκου με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης στους ανθρώπους

Παραγωγή αλουμινίου

Πνεύμονας, ουροδόχος κύστη

Παρασκευή αουραμίνης

Ουροδόχος κύστη

Αεριοποίηση άνθρακα

Πνεύμονας

Απόσταξη λιθανθρακόπισσας

Δέρμα

Παραγωγή οπτάνθρακα

Πνεύμονας

Εξόρυξη αιματίτη (υπόγεια)

Πνεύμονας

Χύτευση σιδήρου και χάλυβα

Πνεύμονας

Παραγωγή ισοπροπυλικής αλκοόλης

Ρινική κοιλότητα και παραρρινικός κόλπος

Παραγωγή μοβ χρωστικής ουσίας

Ουροδόχος κύστη

Εργασίες βαφής

Πνεύμονας, μεσοθηλίωμα, ουροδόχος κύστη

Παραγωγή ελαστικών

Λευχαιμία, λέμφωμα, πνεύμονας, στομάχι, ουροδόχος κύστη

Πηγή: Αναπαραγωγή από Cogliano VJ, Baan R, Straif K κ.ά. (2011). Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, με την άδεια του εκδοτικού οίκου Oxford University Press.

Στους χώρους εργασίας, η έκθεση είναι κατά κανόνα σύνθετη, καθώς μπορεί να αφορά χημικές ουσίες μόνο, σε μορφή μείγματος, ή να συνδυάζεται με άλλα είδη έκθεσης που σχετίζονται με την εργασία ή με άλλες καρκινογόνες ουσίες όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ. Συνεπώς, πολλοί εργαζόμενοι είναι δυνατόν να εκτίθενται σε διάφορες ουσίες, και αυτές μπορεί να αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος. Οι καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας προκαλούν κυρίως καρκίνο του πνεύμονα, και αρκετά συχνά μεσοθηλίωμα (καρκίνος των κυττάρων του μεσοθηλίου, δηλαδή της προστατευτικής μεμβράνης που καλύπτει τον θώρακα, την κοιλιά και την περιοχή γύρω από την καρδιά) καθώς και καρκίνο του δέρματος, της ουροδόχου κύστης και του οισοφάγου (σχήμα 2).

Σχήμα 2: Περιοχές εμφάνισης καρκίνου που σχετίζονται με χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας.

cancer-sites-workplace

Πηγή: © iStockphoto.com.

Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι οικοδόμοι και οι αγρότες, οι ναυαγοσώστες ή οι κηπουροί, μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο δερματικής βλάβης λόγω της έκθεσής τους σε ακτινοβολία UV. Άλλα είδη έκθεσης που σχετίζονται με την εργασία είναι το παθητικό κάπνισμα και το ραδόνιο.