12 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Καπνός

icon-tobaccoΜην καπνίζετε. Μην χρησιμοποιείτε καπνικά προϊόντα.

Ο καπνός αποτελεί παγκοσμίως το βασικό αίτιο ασθενειών και θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.

Ο καπνός αποτελεί τη βασική αιτία εμφάνισης καρκίνου. Το κάπνισμα είναι η πλέον επιβλαβής μορφή χρήσης καπνού, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πλαίσιο ασθενειών σχετικών με τον καπνό. Το κάπνισμα τσιγάρων σκοτώνει περισσότερους από τους μισούς μακροχρόνιους χρήστες.

Κάθε χρόνο, η χρήση καπνού προκαλεί περίπου 6 εκατομμύρια θανάτους και οικονομικές απώλειες ύψους άνω του μισού τρισεκατομμυρίου παγκοσμίως. Ο καπνός θα προκαλέσει τον θάνατο ως και 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων κατά τη διάρκεια του αιώνα μας, εάν δεν εφαρμοστεί σύντομα η σύμβαση πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ). Στην Ευρώπη, με την πρόσφατα αναθεωρημένη οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2014/40/ΕΕ) προσδιορίζονται οι κανόνες για τον έλεγχο της παραγωγής, της παρουσίασης και της πώλησης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Στόχος είναι η εναρμόνιση των διαφορών μεταξύ χωρών όσον αφορά τον έλεγχο του καπνού και, κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότερη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Επισκόπηση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού για την υγεία παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1: Οι συνέπειες για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Πηγή: Βάση της έκθεσης The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, με την άδεια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ.