Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ενημερώνεστε από αξιόπιστες πηγές, όπως είναι οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση σε διάφορες ουσίες, όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, μπορεί να είναι υψηλότερη κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. αποτεφρωτήρες, χώροι απόρριψης αποβλήτων, ή εγκαταστάσεις μεταποίησης), και μπορεί ενίοτε να υπερβεί τα αποδεκτά όρια. Επιπλέον, ο κόσμος συχνά θορυβείται από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι έχουν βρεθεί δυνητικά τοξικές χημικές ουσίες στο νερό, τα τρόφιμα, το έδαφος ή τον αέρα, καθώς και «ομαδικά κρούσματα καρκίνου» (μεγάλος αριθμός περιστατικών καρκίνου σε μεμονωμένες περιοχές). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, σε πολύ λίγες περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συσχετιστεί η έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες με αντίστοιχη αύξηση των περιστατικών καρκίνου. Παρόλα αυτά, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί και να ελέγχεται η έκθεση του γενικού πληθυσμού σε ρυπογόνες εγκαταστάσεις.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί επίσης να είναι υψηλή σε περιοχές πυκνής κυκλοφορίας. Για να περιοριστεί η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, χρειάζεται να αναληφθεί κοινή δράση από την κοινωνία και τις κυβερνήσεις. Παράλληλα με την έγκριση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας από τις κυβερνήσεις, και την παροχή εναλλακτικών λύσεων στη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως τα δημόσια μέσα μεταφοράς, ο συνεπιβατισμός ή η χρήση ποδηλάτου.