Συνήθως, η κλινική εικόνα των επαγγελματικών καρκίνων δεν διαφέρει από τους καρκίνους που προκαλούνται από άλλα είδη έκθεσης. Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη αιτία ή αιτίες ενός μεμονωμένου καρκίνου δεν μπορούν πάντοτε να προσδιοριστούν. Η ιατρική θεραπεία είναι η ίδια για όλους τους καρκίνους του ίδιου τύπου.

Ωστόσο, ορισμένες μορφές καρκίνου έχουν κυρίως επαγγελματική προέλευση. Για παράδειγμα, το μεσοθηλίωμα (ο καρκίνος των κυττάρων του μεσοθηλίου, δηλαδή της προστατευτικής μεμβράνης που καλύπτει τον θώρακα, την κοιλιά και την περιοχή γύρω από την καρδιά) προκαλείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων από τον αμίαντο. Όσον αφορά άλλες μορφές καρκίνου, και ιδίως τον καρκίνο του πνεύμονα, η προηγούμενη ή ταυτόχρονη εκδήλωση σχετικών ασθενειών, όπως η πυριτίαση, που προκαλείται από την εισπνοή κρυσταλλικού πυριτίου, ή η αμιαντίαση (ίνωση των πνευμόνων) που προκαλείται από την εισπνοή αμιάντου, καταδεικνύει ότι ο καρκίνος οφείλεται σε προηγούμενη έκθεση σε πυρίτιο ή αμίαντο, αντίστοιχα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καρκίνοι που προκαλούνται από επαγγελματική έκθεση μπορεί να οδηγήσουν στην καταβολή αποζημίωσης. Εάν υποψιάζεστε ότι ο καρκίνος σας οφείλεται σε επαγγελματικά αίτια, ενημερώστε τον γιατρό σας ώστε να πραγματοποιήσει ενδελεχή ιατρική αξιολόγηση όσον αφορά την πιθανότητα αυτή και, ενδεχομένως, να σας βοηθήσει να ζητήσετε αποζημίωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σκοπό αυτό είναι ο γιατρός σας να επιβεβαιώσει τα ιατρικά στοιχεία με βάση τις γενικές αρχές της εθνικής νομοθεσίας.