Ναι. Δεδομένου ότι ο χώρος εργασίας επηρεάζει άμεσα την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων, και κατ' επέκταση των οικογενειών τους, των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας, προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο και τις ιδανικές υποδομές για τη στήριξη των μέτρων πρόληψης και προώθησης της υγείας για μεγάλους πληθυσμούς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απεξάρτηση από το κάπνισμα, την αυξημένη σωματική δραστηριότητα, και την υγιεινή διατροφή. Εάν συνδυαστούν οι προσπάθειες των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής υγείας, ή προωθηθεί ο υγιεινός τρόπος ζωής και αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας, η υγεία και η ευεξία των ανθρώπων στην εργασία μπορεί να βελτιωθεί.