Ναι. Σε ορισμένα εργασιακά περιβάλλοντα, ή στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ένα άτομο είναι πιθανό να εκτεθεί, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, σε διάφορες καρκινογόνες ουσίες που σχετίζονται με την εργασία. Μεταξύ των συνήθων συνδυασμών είναι: το ραδόνιο ή το αρσενικό και το κρυσταλλικό πυρίτιο· ο αμίαντος και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)· ή οι ενώσεις χρωμίου και νικελίου.

Το κάπνισμα συνήθως αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις καρκινογόνες ουσίες στον εργασιακό χώρο. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στους εργαζομένους στον τομέα του αμιάντου είναι πολύ υψηλότερος μεταξύ των ατόμων που καπνίζουν, και το κάπνισμα αποτελεί μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου στα άτομα αυτά απ' ό,τι ο αμίαντος.