Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης και σχετικά επαγγέλματα

Ο χαλαζίας, το πιο κοινό πολύμορφο κρυσταλλικού πυριτίου που απαντά στη φύση, αφθονεί στους περισσότερους τύπους πετρωμάτων, ιδίως στον γρανίτη, τον ψαμμίτη και τον χαλαζίτη, καθώς και στην άμμο και στο έδαφος.

Οι εργαζόμενοι σε ευρύ φάσμα βιομηχανιών, τομέων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων μπορεί να εκτεθούν στο κρυσταλλικό πυρίτιο λόγω της ευρείας χρήσης υλικών που περιέχουν χαλαζία:

  • δραστηριότητες που αφορούν τη μετακίνηση εδάφους (π.χ. στον τομέα των ορυχείων, της γεωργίας, των κατασκευών, των λατομείων)·
  • αποσυναρμολόγηση προϊόντων που περιέχουν πυρίτιο (π.χ. κατεδάφιση μονάδων τοιχοποιίας και σκυροδέματος)·
  • μεταχείριση ή χρήση προϊόντων που περιέχουν άμμο και πυρίτιο (π.χ. διεργασίες απόχυσης, όπως χύτευση, εγκατάσταση και επισκευή κλιβάνων· εργασίες ψηγματοβολής· παραγωγή γυαλιού, κεραμικών, λειαντικών μέσων και τσιμέντου).