Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης και σχετικά επαγγέλματα

Το χρώμιο (VI) ή εξασθενές χρώμιο [Cr(VI)] αποτελεί τη δεύτερη πιο σταθερή οξειδωτική μορφή του χρωμίου.
Οι περισσότερες ενώσεις χρωμίου (VI) παρασκευάζονται. Το χρώμιο υπό τη μορφή διαφόρων κραμάτων και ενώσεων χρησιμοποιείται ευρέως για εμπορικούς σκοπούς για περισσότερα από 100 χρόνια.

Οι επαγγελματικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξει έκθεση στο χρώμιο περιλαμβάνουν:

 • την παραγωγή χρωμικών, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να σημειωθεί η υψηλότερη έκθεση στις ενώσεις χρωμίου (VI)·
 • την παραγωγή χρωμάτων και χρωστικών υλών·
 • την επιμετάλλωση και τη χάραξη·
 • την παραγωγή σιδηροκραμάτων χρωμίου·
 • τη συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα·
 • τα συντηρητικά ξύλου·
 • τη δέψη δέρματος·
 • την επεξεργασία υδάτων·
 • τα μελάνια·
 • τη φωτογραφία·
 • τη λιθογραφία·
 • τις λάσπες γεωτρήσεων·
 • τα συνθετικά αρώματα·
 • τις πυροτεχνικές ύλες·
 • την αντοχή στη διάβρωση.

Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε αιωρούμενες αναθυμιάσεις, σταγονίδια και σκόνη που περιέχουν χρώμιο ή ενώσεις χρωμίου.