Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ενημερώνεστε από αξιόπιστες πηγές, όπως είναι οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πράγματι, υπάρχουν χιλιάδες χημικές ουσίες στις οποίες μπορεί να εκτεθούμε ενόσω ζούμε. Ορισμένες από αυτές αυξάνουν ενδεχομένως τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Όμως, μόνο ορισμένες περιπτώσεις έκθεσης μπορεί να είναι πραγματικά ανησυχητικές για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς μπορούμε να ξέρουμε για ποιες πρόκειται; Για παράδειγμα, ανησυχία επικράτησε σχετικά με την έκθεση στις φθαλικές ενώσεις που υπάρχουν σε προϊόντα τα οποία περιέχουν πλαστικό. Το ζήτημα έλαβε εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης· ωστόσο, η έκθεση στις φθαλικές ενώσεις δεν αναγνωρίζεται ως αιτία πρόκλησης καρκίνου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος μονογραφιών του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC). Επιπλέον, υπάρχουν διαδικασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιολογούν τις χημικές ή λοιπές ουσίες, εντοπίζουν εκείνες που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο στους ανθρώπους, και ρυθμίζουν τα επίπεδα έκθεσης. Για να διαπιστωθεί ότι μια ουσία προκαλεί καρκίνο, όλα τα επιστημονικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται από ειδικούς και μέσω συγκεκριμένων μελετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανή αιτία καρκίνου.