Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης και σχετικά επαγγέλματα

Οι αρωματικές αμίνες είναι ένα είδος χημικού που απαντάται κυρίως στην παραγωγή χρωμάτων και χρωστικών υλών για τη βαφή κλωστοϋφαντουργικών, δερμάτινων και χάρτινων ειδών, καθώς και στη βιομηχανία ελαστικών.
Οι σημαντικότερες αρωματικές αμίνες είναι η βενζιδίνη, το 4-αμινοδιφαινύλιο, η 2-ναφθυλαμίνη, και η ορθο-τολουϊδίνη, μεταξύ άλλων.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της παραγωγής χρωμάτων, χρωστικών υλικών και χημικών ελαστικών, μπορεί να εκτίθενται σε αρωματικές αμίνες. Δύο βιομηχανικές διεργασίες (η παρασκευή αουραμίνης και η παραγωγή μοβ χρωστικής ουσίας) αποτελούν πρόσθετες πηγές έκθεσης στις αρωματικές αμίνες. Η έκθεση των εργαζομένων προκύπτει κυρίως από τη δερματική επαφή.
Συνολικά 22 αρωματικές αμίνες, οι οποίες εκλύονται από τις χρωστικές ύλες που χρησιμοποιούνται συνήθως στις διεργασίες βαφής κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων ειδών, έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006). Οι εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί στο παρελθόν μπορεί να εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.