Για τις περισσότερες καρκινογόνες χημικές ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον, τα αποτελεσματικότερα μέτρα είναι οι κανονισμοί και οι κοινοτικές δράσεις που έχουν ως στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη των εν λόγω ουσιών, και όχι η ατομική δράση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε τι εκτίθεστε, έτσι ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την υγεία σας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα προσωπικών παρεμβάσεων:

  • Μετατρέψτε το σπίτι σας και το άμεσο περιβάλλον σας σε χώρο μη καπνιστών, απαγορεύοντας το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους ή στο αυτοκίνητο.
  • Ενημερωθείτε για τις χημικές ουσίες που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία αγοράζετε για ιδιωτική χρήση· ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση των προϊόντων, εάν υπάρχουν.
  • Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας τον αμίαντο· προσλάβετε έναν επαγγελματία. Επίσης, μην απορρίπτετε τυχόν απόβλητα από την αφαίρεση αμιάντου στο περιβάλλον.
  • Περιορίστε τη χρήση χημικών ουσιών σε καλά αεριζόμενους χώρους ή χρησιμοποιήστε τες σε εξωτερικό χώρο.
  • Μειώστε τη ρύπανση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους διασφαλίζοντας ότι αερίζονται επαρκώς. Χρησιμοποιείτε ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές (θέρμανσης, ψύξης κ.ά.) και αποφεύγετε την υπαίθρια καύση οργανικών υλών όπως ξύλα ή υπολείμματα κήπου/αυλής, προκειμένου να συμβάλλετε στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Οι ατομικές δράσεις (όπως ο περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου και η κατάλληλη συντήρηση αυτού, ή η χρήση ποδηλάτου ή των μέσων μαζικής μεταφοράς) μπορούν να συντελέσουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Μπορείτε να συμβάλλετε στην ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του πόσιμου νερού και του εδάφους μέσω της κατάλληλης απόρριψης των οικιακών χημικών ουσιών (π.χ. φυτοφάρμακα, μπογιές) ή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και μέσω της μείωσης των αποβλήτων σας.
  • Μπορείτε επίσης να συμβάλλετε στη διαμόρφωση ενός υγιέστερου περιβάλλοντος συμμετέχοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη δράσεων από το ευρύ κοινό ή τις τοπικές κοινότητες.