Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης και σχετικά επαγγέλματα

Τα ορυκτέλαια (λιπαντικά έλαια και παράγωγα προϊόντα) παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και περιέχονται σε ευρύ φάσμα προϊόντων που χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς λίπανσης. Η σύνθεση των εν λόγω ελαίων ποικίλλει ανάλογα με την πηγή του αργού πετρελαίου, τη διαδικασία διύλισης και τις πρόσθετες ύλες που περιέχουν.

Η έκθεση στα ορυκτέλαια συνδέεται με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων:

  • στον παραγωγικό τομέα·
  • στη χρήση λιπαντικών από εργάτες μετάλλου, χειριστές μηχανημάτων, μηχανικούς·
  • στις τυπογραφικές εργασίες (παρασκευάσματα μελανιού)·
  • στα καλλυντικά, ιατρικά και φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

Ο βαθμός ανθρώπινης έκθεσης στα εν λόγω προϊόντα ποικίλλει σημαντικά: στην περίπτωση των λαδιών κοπής, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας μπορεί να σημειωθεί σημαντική έκθεση μέσω της επαφής με το δέρμα και της εισπνοής.