Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης και σχετικά επαγγέλματα

Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ είναι ένα σύνθετο μείγμα αέριων και σωματιδιακών συστατικών, που περιέχουν καρκινογόνες ουσίες όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), βενζόλιο, βουταδιένιο-1,3, φορμαλδεΰδη, οξείδιο του αιθυλενίου και μέταλλα.
Η σύνθεση και η ποσότητα των εκπομπών ενός κινητήρα εξαρτάται κυρίως από τον τύπο και την κατάσταση του κινητήρα, τη σύνθεση και τα πρόσθετα καυσίμου, τις συνθήκες λειτουργίας και τις διατάξεις ελέγχου των εκπομπών.

Η έκθεση στα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ είναι πιθανό να είναι υψηλότερη για ορισμένους επαγγελματίες, όπως είναι οι:

  • επαγγελματίες στον τομέα των μεταφορών (π.χ. εργαζόμενοι σιδηροδρόμου και επαγγελματίες οδηγοί) και οι εργαζόμενοι σε συνεργεία, υπεύθυνοι συντήρησης και ελέγχου οχημάτων·
  • ελεγκτές κυκλοφορίας·
  • ανθρακωρύχοι σε υπόγεια ορυχεία·
  • υλοτόμοι·
  • πυροσβέστες·
  • εργαζόμενοι σε λιμένες και χειριστές βαρέων μηχανημάτων.