Съществува ли някакъв риск от рак от нейонизиращо лъчение, като например електромагнитни полета от електропроводи, микровълните, използвани в микровълновите печки, и радиовълните, използвани за безжичните технологии (мобилни телефони, Wi-Fi, телевизия и радио)?

Електрическите, магнитните или електромагнитните полета, излъчвани от устройства, като например електрически уреди, радиотелевизионни предаватели, електропроводи или електрически инсталации, мобилни телефони или други безжични комуникации, не притежават достатъчно енергия, за да разкъсат химични връзки, и поради това тези полета се наричат „нейонизиращо лъчение“.

Известните биологични ефекти от тези полета могат да се проявят при много по-високи нива на облъчване от тези, които се срещат в ежедневни ситуации. Те включват нервна стимулация и нагряване на тъканите, но при тези технологии се спазват насоки за защита, определени с цел да се предотвратяват тези последици за здравето. Тези видове нейонизиращо лъчение не са признати за източници на рак.

Някои технологии обаче са сравнително нови или начините, по които те се използват, са се променили. В такива ситуации на учените им отнема по-дълго време да успеят да съберат достатъчно данни, за да се изключи със сигурност рискът от рак. Така например има някои нерешени въпроси, свързани с интензивната употреба на мобилни телефони. До изготвянето на категорични научни заключения могат да се използват някои лесни за спазване мерки за намаляване на ежедневната експозиция, като например използването на безжичен комплект слушалка с микрофон, позволяващ работа със свободни ръце или избягването на много дълги телефонни разговори.