Високите концентрации на радон могат да бъдат намалени посредством обикновени строителни дейности. Съгласно международните насоки се предполага, че нивата на радон следва да бъдат намелени, ако те са над 100—300 Bq/m3.

За намаляване на нивата на радон могат да се използват редица методи, с които се намалява навлизането на радон в домовете от земята. Някои методи включват слабо увеличаване на налягането на въздуха в дома, докато други се основават на разреждането на въздуха, който навлиза в дома от земята, с външния въздух или на извличане на въздуха от земята под дома ви и изпомпването му в атмосферата. Повечето системи за намаляване на радон изискват използването на малки електрически помпи.

След приключването на всяка дейност за намаляване на нивата на радон следва да направите повторен тест, за да проверите дали нивата са ниски. Трябва да следвате инструкциите относно периодичните проверки и поддръжка на системата ви за намаляване на радон.