Работните места, включително обикновените офиси и магазини, могат по същия начин да са с високи нива на радон като домовете. Облъчването от радон на работното място следва да се управлява от работодателя като професионален риск за здравето. Действията, необходими за управлението на нивата на радон на работното място, обикновено са подобни на тези, използвани в домовете, и включват проверка дали работното място е в район, в който е вероятно да има високи нива на радон, и ако това е така, измерване на нивата на радон на работното място. Високите нива на радон на работното място като цяло могат да бъдат намалени чрез използване на същите методи като тези, които се използват в домовете.