Да. Много по-вероятно е радонът да увеличи риска от рак на белите дробове при хора, които пушат или са пушели.

Важно е пушачите, в чийто домове има високи нива на радон, да спрат да пушат и да намалят нивата на радон в домовете си. Важно е бившите пушачи да намалят всички високи нива на радон в домовете си и да не започват да пушат отново.