Всяка доза йонизиращо лъчение може да увеличи риска от рак през живота ни, но малките дози лъчение увеличават в незначителна степен риска от рак. Доказателствата за това са събрани чрез редица проучвания, в които внимателно се разглежда процентът на раковите заболявания в големи групи хора с различни нива на облъчване; това включва хора, които са оцелели след падането на атомните бомби над Япония, хора, които са били облъчени на работното си място, и хора, които са живели дълго време в домове с високи нива на радон.