Концентрацията на радон се измерва като количеството радиоактивност от радон на всеки кубичен метър въздух (изразено като бекерел на кубичен метър, Bq на m3). Съгласно международните насоки се предполага, че нивата на радон следва да бъдат намалени, ако са по-високи от 100—300 Bq/m3.

Въпреки че радон може да се открие в повечето сгради, особено в стаи на приземния етаж и тези, които се намират непосредствено над или под приземния етаж, нивата на радон в различните домове във всеки район ще бъдат различни и повечето ще бъдат ниски. Някои могат да бъдат и по-високи, въпреки че това зависи отчасти от местната геология.

Във вашата държава може да има карта (често достъпна онлайн), която можете да използвате, за да проверите дали домовете във вашия район са с по-голям или по-малък риск от високи нива на радон. Ако домът ви се намира в район с повишен риск от наличие на радон, ви съветваме да измерете нивата на радон във вашия дом.

Фигура 2: Картографиране на риска от радон — на снимката са показани разнородни резултати от кампанията за измерване на радон в цяла Европа.

Източник: Препечатано от Dubois G, 2005. An overview of radon surveys in Europe. [Dubois G., 2005 г. Преглед на проучванията относно радона в Европа.] EUR 21892 EN, EC. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз. © Европейски общности, 2005 г.

За да се определи нивото на радон в определен дом, е необходимо да се измери концентрацията на радон във въздуха в закрити помещения. Често пъти радонът се измерва, като се използват малки пластмасови детектори, които се поставят в дома за няколко седмици, за да се измери правилно средната концентрация на радон. Повечето от измерванията на радон изискват детекторите да бъдат върнати в лаборатория за анализ.

Фигура 3: Детектор за радон.

radon detector

Източник: Препечатано със съгласието на www.ukradon.org/article.php?key=measureradon.