Радонът е естествен радиоактивен газ, който се среща в земната кора. Радонът е част от дълга верига на радиоактивно разпадане, която започва с уран, който се съдържа в скалите и в почвата още от момента на формирането на Земята. Радонът не може да се усети от хората, тъй като няма цвят или мирис, но може да бъде измерен поради неговата радиоактивност. Радонът е газ, които прониква в домовете от земята. В някои домове са налице високи концентрации на радон, по-специално в онези райони, в които има повече естествен уран в почвата и скалите. Радонът може да се съдържа и в строителни материали и във водата за пиене, но в повечето случаи намиращият се там радон води до по-малко облъчване в сравнение с този, който се съдържа в земята.

Докато самият радон е газ, продуктите от неговия радиоактивен разпад не са и те се прилепват към праховите частици във въздуха. Тъй като ние вдишваме продуктите от разпада, радиацията, която те излъчват, може да увреди нашите бели дробове.

Облъчването от радон увеличава риска от рак на белите дробове. Допълнителният риск е пропорционален на концентрацията на радон във въздуха, който вдишваме, и на продължителността на облъчването от радон.