Описание

Свързани с експозицията обстоятелства и свързани професии

Кварцът, който е най-често срещаният кристален полиморф на силициевия диоксид в природата, е често срещан в повечето видове скали, по-специално гранити, пясъчници и кварцити, както и в пясъци и почви.

Работниците могат да бъдат експонирани на кристалния силициев диоксид в редица промишлености и професии поради широката употреба на материалите, съдържащи кварц;

  • дейности, които включват преместване на почва (напр. миньорска дейност, земеделие, строителство, работа в кариери);
  • ·    демонтаж на продукти, съдържащи силициев диоксид, (например разрушаване на зидария и бетон);
  • обработка или използване на съдържащи пясък продукти и други съдържащи силициев диоксид продукти (напр. леярски процеси като отливане, монтаж и ремонт на пещи; абразивно-струйни операции; производство на стъкло, керамика, абразиви, цимент).