Описание

Свързани с експозицията обстоятелства

Туморни зони (или видове), по отношение на които са налице достатъчно доказателства за канцерогенност за човека.

Полицикличните ароматни въглеводорови (ПАВ) са вещества, образувани по време на непълното изгаряне на органични материали.

Бензо[a]пиренът е най-широко проученият ПАВ.

Основните източници на ПАВ в атмосферния въздух са:

  • външни източници като отработени газове от моторни превозни средства (по-специално от дизелови двигатели), емисии от промишлеността, както и горските пожари;
  • вътрешни източници, например отопление и готвене за жилищни и търговски нужди на дърва, въглища или друг вид биомаса и тютюнев дим.

Източниците на ПАВ в хранителния режим включват:

  • изпечени на барбекю/грил/скара и опушени меса;
  • печени и пържени храни (обработени при висока температура).

ПАВ присъстват и в няколко фармацевтични продукта, базирани на катран, които се прилагат върху кожата.

  • Бели дробове
  • Кожа