Da. Delovno mesto neposredno vpliva na zdravje in dobro počutje delavcev ter posledično njihovih družin, skupnosti in družbe, zato ponuja idealen okvir in infrastrukturo, da se pri velikem številu prebivalcev podpirajo preventivni ukrepi in ukrepi za spodbujanje zdravja, vključno s prenehanjem kajenja, večjo telesno dejavnostjo in zdravo prehrano. Z združenimi prizadevanji delodajalcev, delavcev in družbe prek programov zdravja pri delu ali spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter večjo udeležbo delavcev pri oblikovanju delovnega okolja se lahko izboljšata zdravje in dobro počutje ljudi na delovnem mestu.