Pokazalo se je, da številni poklici in posebne kemične snovi na delovnih mestih povečujejo tveganje za nastanek določenih vrst raka. Nekatere od najpomembnejših rakotvornih snovi na delovnem mestu so opisane v nadaljevanju:

V preglednici 1 so navedeni poklici, pri katerih se pojavlja več rakavih obolenj. Pri nekaterih od teh poklicev so posebne kemične snovi, ki povzročajo raka, znane, pri drugih pa niso bile natančno opredeljene.

Preglednica 1: Rakotvorni poklici

Poklic ali industrija

Mesto (ali vrsta) tumorja, za katerega je dovolj dokazov o rakotvornosti pri ljudeh

Proizvodnja aluminija

pljuča, mehur

Proizvodnja auramina

mehur

Uplinjanje premoga

pljuča

Destilacija premogovega katrana

koža

Proizvodnja koksa

pljuča

Rudarjenje hematita (podzemno)

pljuča

Taljenje železa in jekla

pljuča

Proizvodnja izopropil alkohola

nosna in obnosna votlina

Proizvodnja škrlatne barve

mehur

Pleskanje

pljuča, mezoteliom, mehur

Proizvodnja kavčuka

levkemija, limfom, pljuča, želodec, mehur

Vir: povzeto po Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. (2011). Preventable exposures associated with human cancers (Izpostavljenosti, ki jih je mogoče preprečiti, povezane z vrstami raka pri ljudeh). J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, z dovoljenjem Oxford University Press.

Izpostavljenosti na delovnem mestu so običajno kompleksne – od izpostavljenosti samo kemičnim snovem in mešanicam teh snovi do kombinacij z drugimi izpostavljenostmi na delovnem mestu ali drugimi rakotvornimi snovmi, kot je kajenje ali uživanje alkohola.Tako so lahko številni delavci potencialno izpostavljeni več snovem in te lahko vplivajo na več mest pojava raka v telesu. Rakotvorne snovi na delovnih mestih povzročajo predvsem pljučnega raka in pogosto tudi mezoteliom (rak celic mezotelija, tj. zaščitne plasti tkiva, ki obdaja prsni koš, trebuh in prostor okrog srca) ter kožnega raka, raka mehurja in požiralnika (slika 2).

Slika 2: Deli telesa, kjer nastane rak v povezavi s kemičnimi snovmi na delovnem mestu

cancer-sites-workplace

Vir: © iStockphoto.com

Pri delavcih, ki delajo na prostem, vključno z gradbinci, kmeti, reševalci ali vrtnarji, je lahko koža izpostavljena večjemu tveganju za poškodbe zaradi UV žarkov. Med druge izpostavljenosti na delovnem mestu sta vključena tobačni dim iz okolja in radon.